Exercitarea profesiei

Avizarea certificatului de membru

 

Avizarea Certificatului de membru se face anual şi este obligatorie pentru asistenţii care îşi exercită profesia pe teritoriul României.

Avizul se aplică doar pe Certificatul de membru în original şi se obţine pe baza următoarelor documente:

1. Asigurarea de răspundere civilă pentru anul în curs la o valoare minimă a riscului asigurat după cum urmează:

a. pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 10.000 EURO;

b. pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 4.000 EURO;

c. asistenţii de farmacie care îşi exercită profesia, echivalentul în lei, la data încheierii contractului de asigurare, a sumei de 2.000 EURO.

2. Numărul de credite pe anul precedent, număr stabilit de Consiliul Naţional al O.A.M.G.M.A.M.R.

Asistenţii care lucrează în sistemul sanitar privat vor aduce si adeverinţa de la locul de muncă cu salariul de bază pentru calcularea şi achitarea cotizaţiei pe anul în curs.

Persoanele care sunt în concediu de maternitate sunt obligate să achite cotizaţia pe perioada maternităţii, cotizaţie care se calculează la salariul minim pe economie pe anul respectiv, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR întrunit în 18.09.2009, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

Asistenţii medicali aflaţi în pensie şi care profesează trebuie să achite cotizaţia calculată la salariul minim pe economie pe anul respectiv.

Pentru alte informaţii vă rugăm să sunaţi la numărul de telefon 0362/402.178.

Cursuri

Cursuri 2019

Verificare credite

Credite

Exercitarea profesiei

Ce înseamnă să fii membru

Legislaţie

Vezi legislaţie