Educaţie

Educaţia medicală continuă este o necesitate şi o obligaţie profesională etică a fiecărui asistent medical/moaşă.

Asistentul medical/moaşa care nu se perfecţionează permanent poate fi dezavantajat – în condiţiile evoluţiei explozive a informaţiilor din domeniul medical, iar securitatea pacientului poate fi pusă în pericol.

De aceea educaţia medicală continuă este şi o obligaţie morală.

Calitatea îngrijilor de sănătatea acordate de asistenţii medicali, depinde pregătirea lor profesională.
A. Forme de învăţământ postuniversitar încadrate în educaţia continuă (asigurate prin instituţiile universitare de învăţământ medical acreditate/autorizate):
• cursuri de învăţământ postuniversitar
• cursurile de învăţământ postbază organizate de universităţi – masteratul şi doctoratul (forme de învăţământ aprofundat şi academic).
• dobândirea de atestate şi specializări

B. Forme de educaţie medicală continuă organizate de OAMGMAMR singur sau împreună cu instituţii cu rol educaţional, acreditate, , folosind pentru predare formatori acreditaţi/autorizaţi şi atestaţi de OAMGMAMR:
• cursuri de educaţie permanentă;
• ateliere de formare (forme educaţionale utilizând metode complexe de educaţie a adultului, bazate preponderent pe dinamică de grup);
• stagii practice;
• manifestări ştiinţifice: – congrese, simpozioane, conferinţe, etc.

Mai multe informaţii privind educaţia medicală continuă veţi găsi în pagina de legislaţie românească – „Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă”.

 

 

Cursuri

Cursuri 2019

Verificare credite

Credite

Exercitarea profesiei

Ce înseamnă să fii membru

Legislaţie

Vezi legislaţie