Exercitarea profesiei

Certificatul de membru

 

Asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, Secţiunea 1, Articolul 12 exercită profesia pe baza CERTIFICATULUI DE MEMBRU eliberat şi avizat anual de către Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Actele necesare obţinerii Certificatului de membru sunt:

1. Cerere tip *;
2. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie (diploma de absolvire, adeverinţa de grad principal, diploma de master în specialitate, certificate de obţinere a unei specializări/competenţe profesionale, etc.);

3. Copie xerox diplomă bacalaureat
4. Declaraţie pe proprie răspundere îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 14 si 15 din O.U 144/2008*;
5. Certificatul de cazier judiciar (valabil);
6. Certificatul de sănătate fizică şi psihică (Certificat tip A5, ex. psihiatric, adeverinţă de la medicul  de familie);
7. Asigurare de malpraxis încheiată pe anul în curs – copie xerox;
8. Carte de identitate – copie xerox;
9. Certificat de căsătorie/sentinţă de divorţ – copie xerox (dacă este cazul);
10. Autorizaţia de Liberă Practică în original (dacă este cazul);
11. Adeverinţă de angajare de la locul de muncă cu data angajării şi salariul de bază;
12. Dosar plic.

Cursuri

Cursuri 2019

Verificare credite

Credite

Exercitarea profesiei

Ce înseamnă să fii membru

Legislaţie

Vezi legislaţie