E-nursing: cursuri TIC

     In perioada 2011-2013, in judetul Maramures, s-au sustinut cursurile TIC din cadrul proiectului “E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”,  implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește in oameni!”.

     In judetul nostru au fost instruiti si certificati 168 de asistenti medicali in competente tic. Considerând că fiecare asistent medical participant la cursuri și la sesiuni este un potențial vector de tranmitere a mesajelor privind importanța informatizării sistemului de sănătate, importanța conceptului de învățare pe tot parcursul vieții și transpunerea în fapt a acestuia prin formare profesională continuă, proiectul nostru reprezintă o verigă extrem de importantă în asigurarea implementării în mod eficient a programului de informatizare a sistemului de sănătate din  România.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>